Jdi na obsah Jdi na menu
 


<>
BOHOVÉato strana popisuje hlavní bohy (Et'Ada) uctívané v různých provinciích Tamrielského impéria. Tento seznam není kompletní, císařské město Cyrodiil samo má téměř nekonečné množství menších svatých a svatých duchů. Místo toho nastiňuje jen nejdůležitější bohy uctívané v každé oblasti. Ostatní et'Ada, zvláště Daedra, mohou být považováni za známé všem kulturám, ač mají jiná jména kvůli různému kulturnímu významu.

POPIS JEDNOTLIVÝCH BOHů

 1. Akatosh (Dračí bůh Času): Akatosh je hlavní bůh Osmi Božství ( zavrhnutých náboženských kultů Cyrodiilu a jeho provincií), a jeden ze dvou božstev ve všech Tamrielských náboženstvích (další je Lorkhan). On je obecně považován za prvního boha stvořeného v Počátku, po jeho vzniku našli další bohové snadnější způsob jak se objevit v různých světech. Je hlavní bůh Cyrodiilské říše, kde ztělesňuje vlastnosti vytrvalost, nepřemožitelnost a trvalou legitimitu.

 2. Alduin (Požírač Světa): Alduin je skandinávská obměna Akatoshe a pouze povrchně se podobá svému protějšku v Osmi Božstvích. Například Alduinův přívlastek, 'Požírač Světa', pochází z mýtů zobrazujících jej jako strašnou, pustošící ohnivou bouři jež zničila předešlý svět aby mohl vzniknout tento. Nordi proto vidí tohoto boha času jako stvořitele a zároveň posla apokalypsy. Není hlavním nordickým vůdcem Panteonu (ve skutečnosti Panteon nemá žádného vůdce,viz níže) ale je dobrý, ačkoli i ponurý a děsivý.

 3. Alkosh (Dračí král koček): Anaquininské božstvo Pre - ri'Dattské dynastie. Obměna Altmerského Auri-Ela a také Akatoshe jako kultovní hrdina nejrannějších Khajiitů. Jeho uctívání počalo souběžně s vznikem Hádanky-T'har a stále se ještě těší v pustinách Elsweyru velké oblíbenosti. Je zobrazován jako hrůzostrašný drak, tvor o kterém Khajiiti říkají že 'je to jen pořádně velká kočka'. Byl zavržen za mytických časů při nejstarším Aldmerském pogromu na Pelinal Whitestrake.

 4. Almalexia (Matka Morrowindu): Většina stop po Akatoshi zmizela ze starověkých Chimerských legend v období jejich tak zvaného 'exodu', zejména díky jeho asociaci a úctě k Altmerům. Nicméně většina aspektů Akatoshe které se nezdají tak důležité smrtelným rasám, totiž nesmrtelnost, historičnost a rodokmen, se obyčejně stejně objevily v Almalexii, nejpopulárnější bohyni Morrowindu.

 5. Arkay (Bůh cyklu Života a Smrti): Člen Panteonu Osmi Božství a oblíben i jinde. Arkay je často důležitější v těch kulturách kde jeho otec, Akatosh, je buď méně spřízněný s časem nebo kde jeho časové aspekty jsou obtížně pochopitelné laikem. Je bůh pohřbů a smutečního obřadu a je někdy spojený s ročními obdobími. Jeho kněží jsou věrní oponenti nekromantie a všech forem nemrtvých. Říká se, že Arkay neexistoval předtím než byl svět vytvořen bohy pod Lorkhanovým dozorem/kontrolou/podvodem. Proto je někdy nazýván bohem smrtelníků.

 6. Auri-El (Král Aldmerů): Elfí Akatosh je Auri-El. Auri-El je duše Anui-El, jež je duší Anu Všeho. On je hlavní bůh Aldmerského Panteonu. Nejvíce Altmerů a Bosmerů věří v jeho přímý původ z Auri-El. V jeho jediném známém okamžiku slabosti souhlasil podílet se na stvoření smrtelného světa, tento čin navždy oddělil elfy z duše světa věčnosti. Jako náhradu Auri-El vedl v mytických časech původní Aldmery proti armádám Lorkhana, porazil tohoto tyrana a ustanovil první království Altmerů, Altmora a Staré Ehlnofey. Pak sledován svými stoupenci vystoupil na nebe tak, aby se mohli naučit kroky potřebné k úniku ze smrtelného světa.

 7. Azura (Bohyně Úsvitu a Soumraku): Azura byla božským předkem jež učil Chimery tajemství jak být jiní než Altmeři. Některá její více tradiční učení jsou někdy přisuzovány Boethiah. V příbězích je Azura často více vesmírnou silou než předek nebo bůh. Také je známá jako Očekávání Sothy Sila. V Elsweyru je Azura téměř zcela oddělená bytost přesto že je ještě svázaná s původem Khajiitů.

 8. Baan Dar ( Bůh banditů): V mnoha oblastech je Baan Dar jen okrajové božstvo, podvodnický duch zlodějů a žebráků. V Elsweyru je důležitější a je považován za Vyvrhele. Z tohoto hlediska se Baan Dar stává obratným nebo zoufalým géniem dlouho trpících Khajiitů, jenž do poslední minuty plánuje vždy intriky proti jejich (Elfím nebo lidským) nepřátelům.

 9. Boethiah (Princ spiknutí): Ohlášen prorokem Velothem, Boethiah je původní božský předek Temných elfů. Díky jeho osvícení, 'Chimery' nebo Změnění lidé, se vzdali všech vazeb k Aldmerům a založili nový národ na Daedrických principech.Všechny obyčeje a kulturní 'kroky' Temných elfů jsou přisuzované Boethiahovi, od základní teorie magie k 'uvážlivé' architektuře. Starověké Velothijské jinotaje jsou všechno hrdinské úspěchy Boethiaha nad různými nepřáteli, založené na příbězích z Chimerského boje za svobodu. Boethiah je také známý jako Očekávání Almalexie.

 10. Diagna (Orichalcký bůh Kosého Ostří): Starodávný kult hrdlořezů Rudé gardy, mající původ v Yokudě během Twenty Seven Snake Folk Slaughter (jak to přeložit?). Diagna byla vtělení HoonDinga (co takhle česky Znilumpa - pozn. Ace) (Yokudanský Bůh Uvolňující Cestu, viz níže) jež dosáhl trvalosti. Ten přispěl k porážce Levorukých elfů, protože přinesl orichalcké zbraně Yokudanským lidem aby vyhráli bitvu. V Tamrielu vedl velmi pevně stmelenou skupinu následovníků proti Skřetům z Orsinia během vrcholu jejich pradávné moci, ale pak vybledl do neznáma. Není teď více než místní duch v pohoří Dračí ocas.

 11. Dibella (Bohyně krásy): Oblíbená bohyně Osmi božství. V Cyrodiilu ji uctívá téměř tucet různých kultů, některé zasvěcené ženám, některé umělcům a estétům, a jiné erotické inspiraci.

 12. Herma-Mora (Lesní muž): Starověký Atmoranský démon, jenž kdysi téměř svedl Nordy aby se stali Aldmery. Nejvíce Ysgrimnoorských mýtů je o únicích před nástrahami starého Herma-Mory. Též nazývaný Démon znalostí, je nejasně spřízněný s původem kultu Morag Tong ('Lesnický cech'), ale pouze je-li to spojeno s jeho sestrou, Mephalou.

 13. HoonDing ( Bůh Uvolňující Cestu): Yokudanský duch 'vytrvalosti nad bezvěrci'. HoonDing se zhmotnil kdykoli v historii potřebovala Rudá garda 'uvolnit cestu' pro svůj národ. V Tamrielské historii se to stalo pouze třikrát-dvakrát v prvním údobí během Ra Gadské invaze, jednou během Tiberské války. V tomto posledním vtělení byl HoonDing buď meč nebo koruna nebo obojí.

 14. Jhunal (Runový bůh): Nordický bůh neprodyšného pořádku. Když vypadl z přízně se zbytkem tohoto panteonu, stal se Julianem z Osmi božství. Chybí v moderní Skyrimské mytologii.

 15. Jode (Bůh Velkého Měsíce): Aldmerský bůh Velkého Měsíce. Také nazývaný Masser nebo Marova slza. V Khajitském náboženství je Jode jen jedním aspektem Měsíční Mříže, neboli ja-Kha'jay.

 16. Jone (Bůh Malého Měsíce): Aldmerský bůh Malého Měsíce. Také nazývaný Secunda nebo Stendarrův žal. V Khajitském náboženství je Jone jen jedním aspektem Měsíční Mříže, neboli ja-Kha'jay.

 17. Julianos (Bůh Moudrosti a Logiky): Často spojený s Jhunalem, Nordickým otcem jazyka a matematiky,Julianos je Cyrodilickým bohem literatury, práva, historie a protikladů. Klášterní příkazy nalezené Tiberem Septimem a určené Julianovi jsou strážci Starodávných Svitků.

 18. Kyne (Polibek na Konec): Nordická bohyně Bouře. Vdova po Shorovi a laskavá bohyně válečníků. Je často nazývána Matkou Lidí. Její dcery učily první Nordy používat thu'um, neboli Hlas Bouře.

 19. Kynareth (Bohyně Vzduchu): Kynareth je členem Osmi Božství, nejsilnější z duchů Oblohy. V některých legendách byla první kdo souhlasil s Lorkhanovým plánem stvořit smrtelný svět a poskytla místo pro jeho stvoření v nicotě. Je také spojovaná s deštěm, úkazem jež se nevyskytoval před odstraněním Lorkhanovy božské jiskry.

 20. Leki (Svatý Ducha Meče): Božská dcera Velkého Taťky, je bohyně aberantního šermiřství. Na-Totambu z Yokudy válčil během mytického údobí až do zastavení bojů aby rozhodl kdo se provinil vůči Levorukým Elfům. Jejich šermíři byli tak zkušení v Nejznámějších Řezech jak si byli rovni. Leki provedla Krátkou Fintu, potom se objevil vítěz a válka s Aldmery začala.

 21. Lorkhan (Ztracený Bůh): Tento Tvůrce-Podvodník-Hledač je v každé Tamrielické mytické tradici. Jeho nejpopulárnější jméno je Aldmerské 'Lorkhan', nebo Buben Zkázy. Přesvědčil nebo přiměl Původní Bohy aby stvořili smrtelný svět, rozrušujíc současný stav - stejně jako jeho otec Padomay vytvořil nestálost ve vesmíru v Počátku. Poté co se svět zhmotnil, Lorkhan byl oddělen od jeho božského středu a někdy mimoděk putuje přes stvořené et'Ada. On a jeho metafyzické umístění v 'schématu věcí' je interpretováno různými cestami. Například v Morrowindu souvisí s Psijiickým úsilím, postupem kterým jsou smrtelníci schopni překonat bohy kteří je vytvořili. U Vznešených Elfů je nejvíce nečistý ze všech vyšších sil, protože navždy zničil jejich spojení se smrtelným světem. V legendách je téměř vždy nepřítelem Aldmerů a proto je hrdinou nejrannějšího lidstva.

 22. Magnus (Magus): Bůh kouzelnictví. Magnus odešel z tvoření světa na poslední chvíli, ač mu to přišlo draho. Co z něho na světě zbylo je cítěno a ovládáno smrtelníky jako magie. Jeden příběh říká , že zatímco nápad byl Lorkhanův, byl to Magnus kdo vytvořil schémata a diagramy potřebné ke stvoření smrtelného světa. Někdy ho představuje astrolab, dalekohled, nebo obvykleji hůl. Cyrodilské legendy říkají že může obývat těla silných kouzelníků a poskytnout jim svoji sílu. Je spojován s Zurinem Arctem, Podkrálem.

 23. Malacath (Bůh Prokletí): Malacath je znovu oživený hnůj kterým byl Trinimac. Poněkud slabý ale pomstychtivý Daedra, Temní Elfové říkají že je také Malak, božský král Skřetů. Vždy hledal fyzické slabé stránky Dunmerů.

 24. Malooc (Král Hordy): Nepřátelský bůh Ra Gady. Vedl skřety proti Rudé gardě během první éry. Uprchl na východ když armáda HoonDinga převýšila počtem jeho skřetí hordy.

 25. Mauloch (Horský Prďola): Skřetí bůh Velothijských hor.Mauloch dělal dlouho problémy dědicům krále Haralda. Utekl východně po jeho porážce v bitvě o Dračí Zeď 1E660 (čti roku 660 První Éry). Říká se že jeho hněv naplnil oblohu sirnatou nenávistí, později tomu říkali "rok zimy v létě".

 26. Mara (Bohyně Lásky): Téměř univerzální bohyně. Původně v mytických časech byla bohyně plodnosti. V Skyrimu je Mara služka Kyne. V Říši je Bohyní Matkou. Někdy je spojována s Nirem 'Anuada', ženským principem kosmu který zrodil stvoření světa. V závislosti na náboženství, je buď manželkou Akatoshe nebo Lorkhana, nebo konkubína obou.

 27. Mehrunes Dagon (Bůh Zkázy): Populární Daedrická síla. Je spojen s přirozenými nebezpečími jako oheň, zemětřesení, a záplavy. V některých kulturách je Dagon pouze bůh krveprolití a zrady. Je obzvláště důležité božstvo v Morrowindu, kde představuje jeho téměř neobyvatelný terén.

 28. Mephala (Androgyne): Mephala je Přadlena, nebo Pavoučí Bůh. V Morrowindu byla předek který učil Chimery dovednosti jež oni potřebovali aby se vyhnuli nepřátelům nebo je zabili ze skrytu. Nepřátelé byli v té době početní a Chimer bylo jen málo. Spolu s Boethiahem organizovala systém klanů že který by se stal případně základem pro Velké Rody. Založila Morag Tong. Také nazývaná Očekávání Viveca.

 29. Molag Bal (Bůh Plánů, Král Únosu): Hodně důležitá Daedrická síla v Morrowindu. Zde je vždy úhlavní nepřítel Boethiaha, Prince Spiknutí. Je hlavní zdroj překážek Dunmerského (a předcházejícího Chimerského) národa. V legendách se Molag Bal vždy pokoušel porušit pokrevní příbuznost Rodů nebo jinak zničt Dunmerskou 'čistotu'. Rasa supermonster žijící v Molag Amuru je výsledkem jeho oklamání Viveca během předchozí éry.

 30. Morihaus (První Nádech Člověka): Starověký kulturní božský hrdina Cyro-Nordů. Legenda jej zobrazuje jako Dobyvatele Pevnosti, díky činu z mytických časů kterým ustanovil lidskou nadvládu nad Nibenayským Údolím. Je často spojován s Nordickou silou thu'um a proto tedy s Kynareth.

 31. Morwha (Bohyně Prsu): Yokudská bohyně úrodnosti. Základní božstvo v Yokudském panteonu a oblíbenkyně manželky Velkého Taťky. Stále uctívána v různých oblastech Hammerfellu, včetně Stros M'kai. Morwha je vždy zobrazována jako čtyřprsá, aby mohla 'získat více manželů'.

 32. Nerevar (Zabiják Bohů): Chimerský král Resdaynu, Zlatého Věku starého Velothu. Zabit během Lorkhanovy války, Nerevar byl hlasatel Triunské Cesty, a je nejpřednější ze svatých v Dunmerské víře. Prý zabil Dumaca, posledního trpasličího krále a pohostil se jeho srdcem.

 33. Onsi (Škrabač kostí): Důležitý božský válečník Yokudanské Ra Gady, Onsi učil lidstvo jak udělat z jejich nožů meče.

 34. Orkey (Dávný Permoník): Bůh vypůjčený od Nordů, jehož uctívání začalo snad během Aldmerské vlády v Atmoře. Nordi věří že kdysi žili tak dlouho jako elfové, do té doby než se objevil Orkey; díky pohanskému podvodu je přiměl k ujednání kterým je 'vázal počtem zim'. Kdysi, říkají legendy, Nordi měli díky Orkeyovu kouzlu život dlouhý jen šet let. Zjevil se Shor a neznámým způsobem odstranil prokletí, přenášejíc většinu z něj na sousední Skřety.

 35. Phynaster: Božský hrdina ze Summersetských ostrovů, jenž učil Altmery jak přirozeně žít dalších sto let používáním kratších kroků.

 36. Rajhin (Tlapka): Khajiitský Bůh Zlodějů, jenž vyrůstal v oblasti černé Kiergo v Senchalu. Nejslavnější lupič v historii Elsweyru, prý ukradl tetování z krku z císařovny Kintyry když spala.

 37. Reman (Cyrodiil): Kulturní božský hrdina z Druhé Říše, byl největší hrdina Nesnází Akavira. Opravdu, přesvědčil útočníky aby mu pomáhali stavět jeho vlastní říši a podrobil si celý Tamriel kromě Morrowindu. Zavedl ceremonie pro nastolení Císaře, které zahrnovaly stvoření Amuletu Králů, drahokamu duše nezměrné moci. Jeho dynastie byla ukončená Dunmery z Morag Tong na konci První Éry. Také byl nazývaný Pozemský Bůh.

 38. Riddle'Thar (Tanec Dvou Měsíců): Khajiitské božstvo kosmického pořádku, byl odhalen Elsweyru prorokem Ridt-Thar-ri'Dattou, Hřívou. Riddle'Thar je větší počet směrnic podle kterých žijí jednotlivé bytosti, ale některé z jeho vtělení jsou jen skromní posli bohů. Také známý jako Sladký Bůh.

 39. Ruptga (Velký Taťka): Hlavní božstvo Yokudanského panteonu. Ruptga, známější jako 'Velký Taťka', byl první bůh který zjistil jak přežít Satakalův Hlad. Následujíc jeho příkladu, ostatní bohové se naučili 'Promenádu', neboli postup jak přetrvávat déle než jeden život. Velký Taťka rozestavil hvězdy na obloze tak, aby ukázal menším bohům jak to také udělat. Když zde bylo příliš mnoho duší které nestíhal sledovat, Ruptga vytvořil pomocníka z odumřelé kůry minulých světů. Tento pomocník je Sep (viz níže), jenž později vytvořil svět smrtelníků.

 40. Satakal (Kůže Světa): Yokudský bůh všeho. Splynutí představ Anu a Padomaye. V podstatě je Satakal skoro jako skandinávský Alduin, jenž zničil jeden svět aby mohl vzniknout další. V Yokudské mytologii to Satakal udělal a ještě mnohokrát udělá, cyklus který vybízí zrození duší jež přežijí přechod. Tyto duše nakonec zůstanou na Yokudském panteonu. Oblíbený bůh Alik'rských kočovníků.

 41. Sheogorath (Šílený Bůh): Bázlivá úcta před Sheogorathem je rozšířena ve většině oblastí Tamrielu. Současné zdroje ukazují že její kořeny jsou v Aldmerských příbězích o stvoření; zde je 'zrozen' když byla odstraněna Lorkhanova božská jiskra. Jeden velmi důležitý mýtus ho nazývá 'Sithis - zformovaná jáma' světa.

 42. Sheor (Bandita): V Bretonii je zdrojem všech sporů. Zdá se že byl zpočáku bůh neúrody, ale nejmodernější bohoslovci se shodují že je démonizovanou verzí Nordického Shora, narozenou během temných roků po pádu Sarthala.

 43. Sep (Had): Yokudská verze Lorkhana. Sep se narodil když Velký Taťka potřeboval vytvořit někoho kdo by mu pomáhal usměrňovat cesty duší. Sep poháněný šílený hladem Satakala, přesvědčil některé z bohů aby mu pomohli vytvořit snadnější alternativu Promenády. Toto ovšem, je svět jak ho známe, a duše jenž následovaly Sepa zůstaly uvězněny zde, aby prožli své životy jako smrtelníci. Sep byl potrestaný Velkým Taťkou za svoje hříchy, ale jeho hlad přetrval jako prázdnota mezi hvězdami, 'nicota' jenž se pokouší znemožnit smrtelníkům vstup do Vzdálených Břehů.

 44. Shezarr (Bůh Lidí): Cyrodilská verze Lorkhana, jehož význam se snižuje když přichází Akatosh z Nibenajského náboženství. Shezarr byl v pozadí za všemi lidskými závazky, zvláště před Aldmerským útokem. Je někdy spojený s objevením se prvních Cyrodilských válečných mágů. V současné době rasové snášenlivosti je Shezarr téměř zapomenutý.

 45. Shor (Bůh Podsvětí): Nordická verze Lorkhana, jenž sympatizuje s lidmi poté co stvořil svět. Cizí bohové (např. Efští) se spikli proti němu a přivodili jeho porážku, zatracujíc jej do podsvětí. Atmoranské mýty jej zobrazují jako krvežíznivého krále válečníka jenž vede Nordy k vítězství nad jejich Aldmerskými utiskovateli. Před svou zkázou byl Shor hlavní bůh. Někdy též nazývaný Dětský Bůh (viz Orkey výše).

 46. Sotha Sil (Tajemství Morrowindu): Bůh Dunmerů, je při známý z božského soudního dvoru. Prý přebudovává svět ze svého skrytého města Hodinový stroj.

 47. Stendarr (Bůh Slitování): Bůh Osmi Božství, Stendarr se vyvinul z původně Nordického božstva na boha slitování nebo také spravedlivé vlády. Říká se že v pozdějších letech doprovázel Tibera Septima. V ranných Altmerských legendách je zastáncem lidí.

 48. Stuhn (Bůh Výkupného): Nordický předchůdce Stendarra, bratr Tsuna. Ochránce zemanů Shoru, Stuhn byl božský válečník který bojoval proti Aldmerskému panteonu. Ukázal lidem jak brát válečné zajatce a výhody z toho plynoucí.

 49. Syrabane (Bůh Warlocků): Aldmerský božský praotec magie, pomáhal Bendu Olovi při Pádu Sloada. Díky rozvážnému použití svého magického prstenu zachránil mnohé před Thrassianským Morem. Jje také nazývaný Bůh Učňů, protože je oblíbený mladšími členy Cechu Mágů.

 50. Talos (Tiber Septim, Zrozený Drakem): Dědic Křesla Rozdělených Králů, je nejdůležitějším božským hrdinou lidstva. Podrobil si celý Tamriel a započal Třetí Éru a Třetí Císařství (jako "Třetí Říši" to z pochopitelných důvodů opravdu NELZE pojmenovat-Ace)

 51. Tava (Ptačí Bůh): Yokudská bohyně vzduchu. Nejvíce proslula tím že vedla Yokudany k ostrovu Herne po zničení jejich mateřské země. Od té doby je v mytologii Kynareth. Stále je ještě velmi populární v Hammerfellu mezi námořníky a její svatyně jsou ve většině přístavních měst.

 52. Trinimac: Mocný bůh prvních Aldmerů, místy více populární než Auri-El. Byl to božský válečník původních Elfích kmenů který vedl vojska proti lidem. Boethiah prý převzal jeho tvar (v některých příbězích prý dokonce snědl Trinimaca) aby mohl přesvědčit Aldmery aby ho poslechli, což vedlo k jejich možné přeměně v Chimery. Potom zmizel z mytického jeviště, pak se vrátil jako obávaný Malacath (Altmeriská propaganda to ukazuje jako nebezpečí Dunmerského vlivu).

 53. Tsun: Zaniklý nordický bůh soudů proti nepřízni osudu. Zemřel při obraně Shora před cizími bohy.

 54. Tu'whacca (Lstivý Bůh): Yokudan bůh duší. Před stvořením světa byl bůh Opravdu Bezvýznamných Starostí. Když Velký Taťka stvořil z Promenádu, Tu'whacca našel smysl; stal se hlídačem Vzdálených Břehů a stále pomáhá Rudé gardě najít jejich cestu do života po životě. Jeho kult je v množství kosmopolitních oblastí Hammerfellu občas spojený s Arkaji.

 55. Vivec (Pán Morrowindu): Válečník, básník a bůh Dunmerů. Vivec je neviditelný hlídač svaté země, vždy ostražitý proti temným bohům z Vulkánu (neplést se Spockem - Ace). Při četných příležitostech zachránil Dunmerský národ před jistou zkázou, hlavně když je učil jak dýchat vodu (nachvíli), aby mohl zaplavit Morrowind a zabít Akavirské útočníky 2E572 (čti roku 572 Druhé Éry).

 56. Xarxes: Xarxes je bůh rodového původu a tajemství znalostí. Začal jako písař Auri-Ela, a sledoval všechny Aldmerské úspěchy, velké i malé, od začátku času. Vytvořil svou manželku Oghmu ze svých oblíbených momentů historie.

 57. Y'ffre (Bůh Lesů): Nejdůležitější božstvo Bosmerského panteonu. Zatímco Auri-El Drak Času by mohl být králem bohů, Bosmeři ctí Y'ffreho jako ducha 'přítomnosti'. Podle Lesních Elfů byl po stvoření smrtelného světa všude zmatek. První smrtelníci se stále dokola proměňovali na rostliny a zvířata. Pak Y'ffre přeměněnil sebe sama do prvního z Ehlnofey, neboli 'Kostí Země'. Po ustanovení těchto přírodních zákonů měli smrtelníci zdání bezpečí v novém světě, protože mu mohli nakonec porozumět. Y'ffre je někdy nazývaný Vypravěč, protože učil první Bosmery. Někteří Bosmeři ještě stále vlastní znalosti z časů zmatku, které mohou použít k zvýšení účinku Divokého Honu.

 58. Ysmir (Drak Severu): Nordický aspekt Talose. Odolal síle Šedovousových hlasů tak dlouho, aby slyšel jejich proroctví. Později na něj mnoho Nordů nemohlo pohlédnout aniž by viděli draka.

 59. Z'en (Bůh Dřiny): Bosmerský bůh platby v naturáliích. Studia ukazují jeho původ v Argonském (!) a Akavirském bájesloví, snad zavedeném do Valenwoodu Kothringijskými námořníky.Ač zdánlivě rolnické božstvo, Z'en se časem ukazuje jako bytost mnohem vyššího kosmického řádu. Jeho uctívání skončilo krátce po Knhatenské Chřipce (hepčííííí....smrk,smrk - sakra co jsem to chytil - Ace).

 60. Zeht (Bůh Farem): Yokudský bůh zemědělství. Vzdal se svého otce poté co byl vytvořen svět, což je důvod proč Velký Taťka udělal tak náročným pěstování potravy.

 61. Zenithar (Bůh Práce a Obchodu, Bůh Živnostníků): Člen Osmi Božství, je pochopitelně spojený se Z'enem. V Císařství je daleko více kultivovaný bůh obchodníků a střední šlechty. Jeho ctitelé říkají, navzdory jeho záhadnému původu, že je bůh 'který bude vždy vyhrávat'.